ติดต่อเรา

 
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ถนนเทวาภิบาล
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-43527-7662-3
Gmail : roietmol101@gmail.com
E-mail : roiet.mol.mail.go.th