ท่านแรงงาน ได้เข้าร่วมงาน ยินดีต้อนรับผู้กลับเป็น ม.39 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด)

วันที่: 
พฤหัสบดี, 2018, มิถุนายน 21 (ทั้งวัน)

  ยินดีต้อนรับผู้กลับเป็น ม.39 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด)

ท่านแรงงานได้ร่วมพิธีเปิด การต้อนรับผู้กลับเป็น ม.39

โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าฯ นายเลิศบุตร กองทอง เป็นประธานในพิธีเปิด