สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี