จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประสานการให้บริการพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประสานการให้บริการพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด