พิธีเปิดร้านช่างชุมชน สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ บ.ปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

              ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีเปิดร้านซ่อมเครื่องปรับอากาศ นายธวัช เบญจาทิกุล ประธานพิธีเปิด ณ บ.ปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยสืบเนื่องจากโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทวี จงประเสริฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายธวัช เบญจาทิกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 ภาพถ่ายรวม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน , รองผู้ว่าราชการฯ , แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด , จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ,

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ

และผู้นำส่วนท้องถิ่นตำบลปอภาร ทีมช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและผู้เข้าร่วมพิธีเปิด