สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าของสถานประกอบกิจการ

 วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการอบรม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม