สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้ง ๒

 วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้ง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องสัตตบุษย์ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม