แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เข้า-ออก ประเทศ