Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปราม ผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

pll_content_description

TOP