Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราห์และประมวลผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

TOP