Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศ รับสมัครนายจ้าง และลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดร้อยเอ็ด

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameใบสมัคร 1-1

ขนาด : 156.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ม.ค. 2564

pll_file_nameใบสมัคร 1-2

ขนาด : 156.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ม.ค. 2564

pll_file_nameใบสมัคร 2

ขนาด : 166.7 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ม.ค. 2564

pll_file_nameใบสมัคร 3

ขนาด : 171.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ม.ค. 2564
TOP