Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนร.ไทเป ขอย้ำเตือนแรงงานไทย งดนำเข้าหรือจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรเข้าไปในไต้หวัน

pll_content_description

   

TOP