Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่พบนายจ้าง จำนวน 31 แห่ง

pll_content_description

TOP