Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เตือน ‼️ คนไทยอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยเหลือทำงานในโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลีย ใช้ความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการโฆษณาจากบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียให้สามารถไปทำงานดังกล่าวได้

pll_content_description

TOP