Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

📣📣 เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน **ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

pll_content_description

TOP