Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

  นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวจิดาภา ประหา

   นางสาวจิดาภา ประหา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายรัก ธราวุธ

    นายรัก ธราวุธ

    พนักงานขับรถยนต์ ส2
    • นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม

     นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม

     เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวศิราภา อินทรพานิชย์

   นางสาวศิราภา อินทรพานิชย์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

    นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
    • นางสาวอมร นิตุธร

     นางสาวอมร นิตุธร

     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

   นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

   นักวิชาการแรงงาน
   • นายสิทธิชัย มะณีสาร

    นายสิทธิชัย มะณีสาร

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

     นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

     เจ้าหน้าที่สำนักงาน
TOP