Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกตรวจบูรณาการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การออกตรวจบูรณาการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 New

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP