Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

การประชุมการใช้ระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด ...

Mol-Thailand

การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ...

Mol-Thailand

กาประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567 ...

Mol-Thailand

กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ...

Mol-Thailand

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...

Mol-Thailand

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการ ...

Mol-Thailand

การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิศฐาธิราชเจ้าฯ ...

TOP