Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรม

กระดานข่าว โดยสรุป สัปดาห์สุดท้ายประจำเดือน มิถุนายน 2561 ...

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 89/2560 -2561 ...

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสู่มาตรฐานสากล ...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ...

TOP