Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ...

สำนักงานแรงงานฯ ส่งมอบหน้ากากและเจลล้างมือ ...

รับเงินประกันสังคมอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 ...

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่2 ...

TOP