Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ท่านแรงงาน ได้เข้าร่วมงาน ยินดีต้อนรับผู้กลับเป็น ม.39 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด)

pll_content_description

ยินดีต้อนรับผู้กลับเป็น ม.39 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด)

ท่านแรงงานได้ร่วมพิธีเปิด การต้อนรับผู้กลับเป็น ม.39

โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าฯ นายเลิศบุตร กองทอง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

TOP