Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

TOP