Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีมอบเครื่องช่วยหายใจ ณ ห้องประชุม บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

pll_content_description

             บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางผู้ที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิธีมอบครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ประธานพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งคณะผู้ส่งมอบ ผู้บริหารและบุคลากร บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

TOP