Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวของอาสาสมัครแรงงาน และวางพวงหรีดให้กับอาสาสมัครแรงงานที่เสียชีวิต ณ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

pll_content_description

TOP