Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

pll_content_description

TOP