Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประกาศ รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2564 ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ...

Mol-Thailand

ออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย เริ่ม 29 เมษายน 2564 นี้ ...

Mol-Thailand

ขั้นตอนการรายงานตัวกรณี “ว่างงาน” ...

TOP