Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

14 กุมภาพันธ์ 2565
TOP