Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดกิจกรรม “กระทรวงแรงงาน บริการประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

TOP