Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2565-2570 ...

Mol-Thailand

สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2565 ...

Mol-Thailand

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยทุกวันจันทร์ ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่3/2565 ...

TOP