Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

การประชุมประจำเดือนของสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561 ...

Mol-Thailand

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์ ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ...

Mol-Thailand

กราบอวยพรและขอพรปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ...

TOP