Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

จังหวัดร้อยเอ็ด D – Day โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ...

Mol-Thailand

มหกรรมตลาดนัดองค์ความรู้ สู่เวที TO BE NUMBER ONE ในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

กิจกรรมวันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

โครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ...

TOP