Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ขนาด : 331.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 06:21:40+07

pll_file_nameคู่มือแอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงาน สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR)

ขนาด : 264.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 06:20:23+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน

ขนาด : 107.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 06:19:32+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ขนาด : 225.42 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 06:18:40+07

pll_file_nameใบสมัครอาสามัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ขนาด : 39.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 06:17:30+07

pll_file_nameรายงานสถานการ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2556 (มีนาคม – มิถุนายน 2556)

ขนาด : 2008.89 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 06:00:08+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รายปี 2555 (มกราคม-ธันวาคม 2555)

ขนาด : 3632.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 05:59:07+07
TOP