Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

5 เสือร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำท่วม ...

Mol-Thailand

การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

ประชุมเตรียมความพร้อมการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ...

Mol-Thailand

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day.) ประจำปี 2564 ...

TOP